Author: jamtlandstrafik

Hej! Detta är en påminnelse till alla elever som fortfarande använder Astra Elevcentralen/körkort.nu. Den 31 december 2022 så kommer Astra Elevcentralen stängas ner. Vi skickade ut inloggningsuppgifter till alla elever till de nya systemet trafikskolaonline.se i december 2021. Du som fortfarande pluggar teori på körkort.nu/elevcentralen inför ett bokat...